Kasov aparat 2017

Финансовият касов апарат не само предоставя сделки за покупка и продажба за търговски и служебни цели, но и дава възможност за документиране и оценяване на финансовия офис по справедлив начин. Полученото от касата бинго не е само доказателство за последния потребител, че договорът за покупка е вписан, но и основанието за подаване на жалба.

Това е преди всичко последното доказателство, че данъкът ще бъде изплатен на данъчната служба в размер, посочен от нашия закон. Ако не е задължението да имаме финансов съвет и да пазим данъка върху всяка, дори и най-малката продажба, финансовата служба няма да получи твърде много данъчни пари - защото никой не иска да се отърве от спечелените от тях пари.

Задължението за наличие на финансова институция обаче е установено за предприемачите с определени приходи, а това се покрива и от необявени инспекции на данъчни служители, които трябва да откриват нередности при използването на касовия апарат. Касовият апарат не е толкова компютър за записване на продажби, а фабрика за документи за данъчната служба, която потвърждава, че сделките за продажба са извършени. В договора с настоящия, легализацията на касовия апарат е активна - не е достатъчно тя да бъде закупена. Необходимо е то да бъде правилно програмирано, в съзнание за закона и да се регистрира в данъчната служба чрез специална регистрационна форма.

Преди да закупим касов апарат за нашия магазин, ние задължително трябва да научим с резервите, които действат при неговото вземане. Нуждае се от условия за обучение, които се колебаят около данъчното законодателство и продажбите. Следователно, той се откроява преди да закупи касовия апарат, за да получи идея, което означава, че се нуждаем от нея, каква сума можем да купим, кой стил да го забележим, и след това да го третираме по предназначение. Фискалният касов апарат е устройство, което контролира нашите транзакции, така че да се провери дали те са били напуснати законно, така че се отваря, че неговото използване ще се осъществи по естествен начин, също ще даде предположенията цели.