Kasov aparat pln 1000

Възможно ли е да се продаде касов апарат? Възможно обаче, но ако ще бъде нерегистрирано и обикновено и чрез компанията на доставчика на услуги, защото въпреки, че се интересуват от използването на популярни и използвани касови апарати, можем да търсим разрешени теми на даден производител. Касовият апарат също може лесно да се изхвърли за бракуване. Въпреки това, ако механизмите от касовия апарат са в много добро състояние, е също толкова богато да го продавате на собствената си компания.

В нормативната уредба за регистрационните регистри няма изрични разпоредби, които процедурата на данъкоплатеца се отнася до фискалните касови апарати за успешното завършване на икономическото й изпълнение. Нито едно от действащите разпоредби не забранява на данъкоплатеца да продава използвания касов апарат, който е негова характеристика. Това е известно и в индивидуалната игра, която беше записана на 23 август 2012 г. с измерението ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, в която директорът на Финансовата камара в Бидгошч заяви, че след изтеглянето на касовите апарати от целта и всички формалности, определени разпоредбите на закона, наредбата с касовите апарати се намира в съзнанието на данъкоплатеца. Следователно тя не включва никакви пречки, които в описаната ситуация фискалният касов апарат може да бъде физически унищожен или продаден на друго дружество. Въпреки че на практика изглежда, че никой освен производителя не се интересува от закупуването на използван касов апарат. Това е последното, което се дължи на факта, че регистрационният касов апарат е устройство с конкретна цел и неговото съдържание, функциониране и начинът на използване от данъкоплатеца се записват много дълбоко в регламентите, които казват кредитните съюзи. Ефективността на тези регламенти може да бъде пускана на пазара само от упълномощени производители от света и организации, които закупуват или внасят в рамките на Общността касови апарати, които имат потвърждение от председателя на Централната служба за мерките, че предлаганите от тях законопроекти изпълняват функциите, заложени в чл. 111 ал. 6а и критериите, както и условията, които трябва да платят. Следователно, ако данъкоплатецът иска да препродаде касовия апарат на друго дружество, тогава е необходимо да се оцени това решение с помощта на съответната касова служба, която ще прецени дали касовият апарат изпълнява изискванията на решението за ДДС и евентуално ще инсталира нов фискален модул в него.