Kasov aparat

В началото си заслужава да се спомене какво има услугата на касовите апарати: фискализация на касовия апарат, необходимите технически прегледи, всички извършени ремонти по реда на гаранцията и след гаранцията, както и необходимата поддръжка. В допълнение, обслужващия касов апарат плаща за вписванията в сервизната книга и декларира фискализацията на касовия апарат в САЩ.

Фискалните касови апарати продават допълнителни услуги на своите клиенти: обучения от отдела за касови услуги, както и внимание към правилното програмиране на имената на продуктите и тарифите на PTU.

В реда на необходимите технически проверки сервизният техник извършва следните действия:- оценява състоянието на платежните пломби, както и тяхното сътрудничество с отпечатъци в документацията за услугата и услугите,- проверява програмата на касата, нейната версия, сътрудничество с текстове в касовия апарат и сервизна документация,- проверява правилността на работата на касовия апарат, особено в областта на издаването на фискални документи,- оценява състоянието на жилището на касовия апарат, фискалната памет, валидния борд и фискалния модул във връзка с един със строителни списъци,- проверява коректността на дисплея на потребителя,- резултатът от прегледа в съответствие с резервите се записва в сервизната работа.

Trivia:1. Необходимо е да се извърши необходимата техническа проверка и когато ползвателят на хазната е спрял енергията ни или по някаква причина е престанал да регистрира покупките върху фискалната сума, в крайна сметка той не е регистрирал хазната.2. По време на техническата проверка се разглеждат структурните компоненти на касовия апарат, които отговарят за регистрирането на оборота и чиято неправилна операция може да засегне изчисляването на лошия данък. Така по време на прегледа сервизният техник не търси грешки, които влизат в касовия апарат, нито проверява дали останалото оборудване, например механизмът, отговорен за печатането, захранването, работи добре. Разбира се, клиентът може да поиска от техник да провери състоянието на касовия апарат и да замени повредените елементи, въпреки че ще има последни функции, извършени извън техническия преглед.