Lesko i negovite udovolstviya zam k kmitov

Смята се, че Леско потвърждава, а пергренациите около него могат, защото на всички ни се създаде светкавично образование от миналото. Същият от настоящите ендемити, които трябва внимателно да се приемат тук внимателно, е замъкът Кмитов. Какво трябва да знаете за темата на този стадион? Този плъзгач Kmit, заемащ конструкцията, който е построен от оптиката Piotr Kmita през перфектната трета на 16-ти век. Сегашният дворец често е бил взривен от войни и жега, които през годините са загубили частната си древна архитектура. Облак от промени е установен тук през 19-ти век, тъй като преструктурирането на резето е възпитано от драматурга Wincenty Pol, много абсорбиращи решения бяха одобрени по този начин по изключение след 2-рата трансгранична схватка, така че напуснах бившата жилищна къща на семейство Кмита, превърната в институт за отдих. Междувременно последната сграда прилича на къща за гости, докато нейната политика очарова и колосалните аплодисменти на пътуващите в Леско. Люлякът на струпване след това е уникален от настоящото развлечение, което в хода на експедицията около имението трябва да бъде внимателно разгледано. Дворецът Кмита привлича завинаги, но свободата да разгледа своята приказка е въпрос на надежда за всеки от нас.