Lodka za kasov serviz

Всяка инсталация трябва да е безопасна и да се пази от токов удар. Тази защита в постоянен смисъл е добра чрез заземяване, което протича от свързването на, наред с други, метални конструкции на сградата.

BurnBooster

Свидетелствайки за заземяване, ние носим предимно всеки кабел, който е направен от водач. Този кабел централно свързва електрифицираното тяло със земята. Тази комбинация в действителност кара електрифицираното тяло да приема или да отделя определено количество заряди, които се неутрализират. Заземяването е концентрирано с много малко части. Тези части трябва да включват преди всичко всяка система и заземяващи проводници, свързващи проводници и заземяваща скоба на захващащите устройства, заземяваща шина и заземяващи проводници.Говорейки за заземяване, можете да замените момента на техния характер. Първо, има защитни заземявания, които обединяват метални части, които водят електрически устройства към земята. Този заземен електрод е преди всичко всяка мярка за защита от токов удар. Функционалното заземяване е друг стил. Нарича се по-работна земя. Определяйки ги, може да се каже, че той има заземяване на определена електрическа точка на веригата. Основната цел на това заземяване е преди всичко правилната работа на електрическите устройства също в условия на смущения, но все пак при чести такива. Той ще защити мрежите с ниско напрежение. Тази помощ се осъществява преди ефектите от прехода към по-високо напрежение. Винаги се произвежда на строителни площадки и в допълнение всички електрически устройства, които са точно свързани към разпределителната мрежа или се захранват от програма с напрежение, по-голямо от 1 kV. Говорим за захранване чрез преобразувател или трансформатор.Мълниезаземяването е друг модел. Неговото сигурно упражнение е преди всичко функцията на изхвърляне на токове в земята.Последният начин е заземяването, наречено спомагателно заземяване. Обикновено се занимава с консумация за пожарозащитни цели. Важно е да ги осигурите за измерване и засилване на интересите.