S hranenie na kompyut rna tehnika

Задължението за водене на отчетност чрез електронен апарат относно касовия апарат през две хиляди и седемнадесета година ще се каже за всички предприемачи, които извършват стопанска дейност и предлагат своите активи и услуги на лица без регистрирана финансова дейност и за земеделските стопани с единна ставка. Промените във фискалните джобове се прилагат постепенно.

https://ecuproduct.com/bg/diet-duet-izcherpatelno-lechenie-za-t-nka-figura/

През две и четиринадесетата година законодателят премахва средствата за защита на икономическите оператори от задължението за водене на електронни регистри на лица, сред които е забелязал сериозни нарушения на нормативни актове. Тези нарушения се отнасят главно до подценяване на действителния оборот на извършената работа, така че да попаднат в обхвата на двадесет хиляди оборота, като успехът на задължението за водене на документация за щастие и помощ с помощта на касовия регистър posnet и управлението на приходите през него не е спазено. Промишлеността, която най-често признава този стандарт на неправомерно поведение, според Министерството на финансите, са методите на автомобила, диагностичните станции за автомобили, лекарите, зъболекарите, фризьорите и столовете, извършвани в областта на образователните институции и чрез тези управлявани съоръжения. Законодателят също така твърди, че отчитането на оборота от всяка стопанска единица, предоставяща услуги на потребители без регистрирана финансова дейност и за земеделски стопани на обща сума, ще бъде сериозен ход в проекта за повишаване на прозрачността и привлекателността при продажбата и за осигуряване на по-приятно и приятно изпълнение на правата пред потребителския съд. Заедно с четвъртия регламент от споменатия по-горе регламент, съоръженията, извършващи услуги, свързани с подмяната на гуми, техническия опит и консултации, както и данъчните консултанти, фризьорите и козметолозите бяха задължени бързо да инсталират касовия апарат заедно с първия ден от януари 2000 г., седемнадесетата година. В нови случаи предприемачите, които не са обхванати от специални разпоредби, имат време, равно на два месеца от момента на превишаване на лимита от двадесет хиляди лева за инсталиране на касов апарат.