Zam rsyavane na v zduha gdinya

Във всички индустрии и отрасли на промишлеността, където ефектът от технологичния процес създава прах и различни замърсители, трябва да използвате естетични и ефективни системи за третиране и управление на праха.

Energy Beauty BarEnergy Beauty Bar - Дайте на кожата си докосване на лукса и да върнете младостта си блясък!

Опрашването на производствената среда, настъпила в края на обработката на материалите, по време на смилане, рязане или пробиване, и все още по време на изливането на насипни материали, засяга групата произведени продукти, доверието и здравето на хората и върху рентабилността и ефективността на производството. Малкият във въздуха се осъществява както за работата на електроинструментите, така и за производствените институции - по-малко прах удължава живота на устройствата. Някои видове прах могат да бъдат токсични за човешкото тяло, увеличава се финият прах и рискът от експлозия, затова използването на ефективна система за събиране на прах на работните места е задължително.Задачата на системата за извличане на прах е да улавя прах и твърди вещества, разтворени във въздуха, отработени газове и промишлени газове, след това да ги транспортира, филтрира и съхранява. Важен елемент на тялото са локални изпускателни тръби или инсталации, които са подготвени с минимална дължина от центъра на опрашването. Местните екстрактори прихващат и позволяват да се изразходва замърсяването в смисъл на довеждането им до сегашното третиране, елиминиране на праха от въздуха и потушаване на разпространението му в апартамента. Следващата стъпка е да се изхвърли прахът заедно с извлечения въздух към пречиствателните устройства или да се разделят в смисъл, когато замърсителите няма да действат вредно.Системата за събиране на прах трябва да бъде твърда, така че да не може да причини електростатични заряди, които биха могли да формират основата на самовъзпламеняване или експлозия, трябва да бъдат направени и от твърди и позитивни форми на продукти, устойчиви на корозия и абразия. Инсталацията също трябва да бъде тясна, което ще гарантира оперативна ефективност, производителност и надеждност.Системата за събиране на прах е адаптирана към условията и нуждите на работното място, поради което нейният външен вид, образование и строителство зависят от предпочитанията и нуждите.Системата за извличане на прах от висок клас ще осигури чист въздух, комфорт и безопасност на работното място и ще повлияе положително на напредъка на компанията.